The Active Nature

a collection of papers and essays by George Kampis

(Typotex, Budapest, 2003)

 

 

Kampis, G. 2002: Towards an Evolutionary Technology,Nikkei Science (benyújtva).

Kampis, Gy. 2002: A gondolkodó test, in: Evolúciós pszichológia, (vendégszerk. Pléh Csaba), Magyar Tudomány, 2002 január.

Kampis, Gy. 2002: A naturalizmus jelentősége ma, in: A filozófia látásmódjai, Magyar Tudomány, (vendégszerk. Kampis György), 2002 március.

Kampis, Gy. 2002: A gén halott, éljen a gén!, Humán genom program (vendégszerk: Venetianer Pál), Magyar Tudomány 2002 május.

Kampis, Gy. 2002: Közelíthető-e egymáshoz a test és a tudat?, in: Agy és tudat (Vizi E. Sz., Altrichter F., Nyíri K., Pléh Cs. szerk.),

                                              Kognitív Szeminárium, BIP, Budapest, 106-118.

Kampis, Gy. 2002: A tudás egysége és a naturalista alternatíva a filozófiában, in: (Forrai G. - Margitay T. szerk.): Tudomány és történet: 

                                              Fehér Mártának tanítványai és tisztelõi, Typotex, Budapest.

Kampis, Gy. 2001: Cselekvõ racionalitás, in: Lehmann, M. szerk.: Gép a szellemben, L'Harmattan, Budapest, megjelenés alatt.

Kampis, Gy. 2000: A tudás folytonossága a paradigmák rendszerében. Világosság 2000/11-12, 32-42.,

                                              idem: Nyíri K. szerk: Nyitott Egyetem, Könyvtár (Web publikáció)

Sándor, K. - Kampis, Gy. 2000: Nyelv és evolúció. Replika 40 (2000. június): 125–143.

Kampis, Gy. 1992: Egy biológiai hermeneutika felé, BUKSZ 4/3, 356-360.

Kampis, G. 1989: Two Approaches for Defining 'Systems', Int.J.General Systems 15, 75-80

Kampis, G. 1996: Explicit Epistemology, “Modern Review of Philosophy” (a Japanese philosophy journal),

                                    Special Issue on the Internalist View, (ed. Matsuno, K.) 24, 264-275.