Kanai Lab , Research Center of Innovative Lifestyle Design, JAIST

Members

Staff

Assoc. Prof

Hideaki KANAI

========

Student

M2

Hitoshi Saino

 

M2

Daisuke Hosokawa

 

M2

Daichi Akiyama

 

M2

Katutoshi Enomoto

 

M1

Syotarou Abe

 

M1

Astu Kanatsuka

 

M1

Fuyuki Takebayashi

 

M1

Atkafumi Higashi

 

M1

Syou Yoshida

 
     
=======

Co-Worker

 

Toyohisa NAKADA

HP

=======

OB

2011

Taiki Inoue

 

2011

Mariko Kikukawa

 

2011

Chunlei Zhang

 

2009

Kei Kitahara

 

2009

Keisuke Shioya

 

2007

Goshi TURUMA

 

2007

Takamitsu SHIMIZU

 

2006

Seiji URUSHIHARA

2006

Yuusuke HANBA

 

 

About Us | Site Map | ©2004 Hideaki Kanai